تازه‌ترین توصیه‌های کالج پزشکان آمریکا (ACP) در زمینه مقادیر هدف هموگلوبین A1c در مبتلایان به دیابت نوع 2 در شماره آوریل مجله Ann of Int Med منتشر شده است. این مقادیر با توصیه‌های انجمن دیابت آمریکا (ADA) متفاوت است.

به‌طور سنتی، انجمن دیابت آمریکا مقادیر زیر 7% را به عنوان هدف برای A1c در افراد بزرگسال غیرباردار مبتلا به دیابت نوع 2 اعلام کرده است. البته این رقم در موارد استثنایی قابل تغییر است و مثلاً در بیمارانی که امیدبه‌زندگی محدودتری داشته یا دچار عوارض شدید یا وضعیت‌های هم‌زمان دیگر باشند، به 8% می‌رسد.

براساس توصیه‌های کالج پزشکان آمریکا، A1c هدف در بیش‌تر مبتلایان به دیابت نوع 2 می‌تواند بین 7 تا 8 درصد باشد. حتی این کالج توصیه کرده در برخی بیماران مانند افراد 80 سال به بالا، یا مبتلایان به بیماری کلیوی پیشرفته، هیچ رقمی به عنوان A1c هدف تعیین نشود.

توصیه دیگر ACP این است که در بیمارانی که A1c کمتر از 6.5% باشد، سخت‌گیری کمتری برای درمان دارویی اعمال شود. این مواضع لیبرال در قبال A1c منجر به ایجاد تعارضاتی به‌ویژه بین پزشکان عمومی و متخصصین غدد شده است.

منبع