طی دهه‌های اخیر، روش استاندارد در برخورد با مادران باردار مشرف به زایمان این بوده که با روش‌های مختلف مانند دارو یا سزارین به پیشرفت سریع‌تر زایمان کمک شود. سازمان سلامت جهانی (WHO) در ماه فوریه مجموعه‌ای از 56 توصیه در زمینه زایمان منتشر کرد. یکی از نکات کلیدی در این مجموعه، اجازه دادن به پیشرفت آهسته زایمان بدون هرگونه مداخله پزشکی است. برخی رؤوس این توصیه‌ها تحت عنوان مراقبت‌های حین‌زایمان برای یک تجربه زایمانی مثبت به شرح زیر است:

– زایمان طولانی و آهسته (با سرعت دیلاتاسیون کمتر از یک سانتیمتر در ساعت)، در صورتی که حال مادر و کودک خوب باشد، لزوماً خطرناک نیست.

– زنان اجازه دارند در حین زایمان به انتخاب خود یک همراه داشته باشند.

– زنان در حین زایمان حق عزت و احترام دارند.

– زنان اجازه دارند وضعیت زایمان خود (مثل زایمان در وضعیت چمباتمه یا نشسته) را برگزینند.

– اگر زنی خواستار مداخله پزشکی مانند زایمان سزارین باشد، این مسؤولیت پزشک است که فواید و مضرات آن مداخله را به آن زن توضیح دهد.

– معاینه روتین برای تعیین ابعاد لگن (Routine clinical pelvimetry) هنگام پذیرش زایمان در زنان سالم توصیه نمی‌شود.

– ارزیابی روتین انقباضات رحم و قلب جنین (Routine cardiotocography) هنگام پذیرش زایمان در زنان سالم که در حال زایمان خودبخود مراجعه می‌کنند و ادامه آن به‌صورت پیوسته توصیه نمی‌شود.

– تراشیدن روتین موی ناحیه پوبیک و پرینه پیش از زایمان واژینال توصیه نمی‌شود.

– اقداماتی مانند تجویز اکسی‌توسین، داروهای ضداسپاسم، مایعات داخل‌وریدی، یا آمنیوتومی به‌صورت روتین توصیه نمی‌شود.

منبع