رؤوس این توصیه‌ها که در شماره مارس J Clin Endocrinol Metab از سوی انجمن غدد منتشر شده به شرح زیر است:

– آزمایش آندروژن در همه زنانی که ضریب هیرسوتیسم غیرطبیعی دارند توصیه می‌شود (نحوه محاسبه ضریب هیرسوتیسم در سیستم Ferriman–Gallwey در تصویر نشان داده شده است. به هر یک از نواحی نه‌گانه حساس به آندروژن بدن از صفر [بدون مو] تا 4 [موی به وضوح مردانه] نمره داده می‌شود. جمع این نمره‌ها ضریب هیرسوتیسم نام دارد. ضریب کمتر از 8 در جمعیت عادی ایالات متحده، نرمال و طبیعی تلقی می‌شود ولی محدوده مرجع این ضریب در برخی جوامع آسیایی پایین‌تر و در جمعیت‌های مدیترانه‌ای بالاتر است).

– در زنانی که عادت ماهیانه منظم و طبیعی و ضریب هیرسوتیسم طبیعی دارند، آزمایش آندروژن توصیه نمی‌شود.

– در زنانی که به‌رغم اقدامات آرایشی همچنان از موی زائد شاکی هستند، درمان دارویی همراه با حذف مستقیم مو (الکترولیز، لیزر-فوتواپیلاسیون) توصیه می‌شود.

– در موارد هیرسوتیسم خفیف بدون شواهد اختلال غددی، درمان دارویی یا حذف مستقیم مو توصیه می‌شود.

– درمان دارویی در بیشتر موارد به شکل کنتراسپتیو استروژن-پروژستین ترکیبی خوراکی است که پس از 6 ماه در صورت پاسخ کمتر از حد مطلوب، درمان ضدآندروژن را می‌توان به آن افزود.

– درمان ضدآندروژن به‌تنهایی توصیه نمی‌شود مگر این‌که از پیشگیری از بارداری اطمینان حاصل شود.

– درمان با داروهای کاهنده انسولین (متفورمین، troglitazone، rosiglitazone) توصیه نمی‌شود.

منبع