تازه‌ترین توصیه‌های کالج متخصصین گوارش آمریکا و انجمن متخصصین گوارش کانادا در زمینه درمان سوءهاضمه در شماره ژوئن Am J Gastroenterol منتشر شده است. رئوس تغییرات نسبت به توصیه‌های پیشین (2005) به شرح زیر است:

– سوءهاضمه (dyspepsia) به معنی درد اپیگاستر حداقل به مدت 1 ماه همراه با هر یک از علائم بالای شکمی دیگر مانند سوزش دل (برخلاف معیارهای Rome IV) است. سوءهاضمه عملکردی (functional dyspepsia) همچنان با اندوسکوپی نرمال تعریف شده است.

– سن انجام اندوسکوپی در حضور نشانه‌های هشداردهنده یا عدم پاسخ به درمان تجربی از 55 سال به 60 سال افزایش یافته است. اندوسکوپی در افراد زیر 60 سال حتی در حضور نشانه‌های هشداردهنده توصیه نمی‌شود.

– توصیه‌ها در زمینه هلیکوباکتر پیلوری که در گذشته براساس شیوع منطقه‌ای عفونت بود، در نسخه جدید یک‌شکل شده است.

– درمان روان‌پزشکی، شامل داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای، برخلاف توصیه‌های پیشین، در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی توصیه می‌شود.

– درمان در افراد زیر 60 سال در حضور نشانه‌های هشداردهنده شامل آزمایش غیرتهاجمی هلیکوباکتر پیلوری و درمان ریشه‌کنی در صورت مثبت بودن آزمایش است. در صورت منفی بودن آزمایش یا تداوم علائم پس از درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری، درمان با مهارکننده‌های پمپ پروتون توصیه می‌شود.

– درمان‌های طب مکمل یا طب جایگزین توصیه نمی‌شود.

– آزمایش تحرک دستگاه گوارش (motility testing) به صورت روتین توصیه نمی‌شود و تنها در مواردی مجاز است که شک قوی بالینی به گاستروپارزی مطرح باشد.

منبع