شماره ماه مه مجله CA: A Cancer Journal for Clinicians حاوی تازه‌ترین توصیه‌های انجمن سرطان آمریکا درباره غربال‌گری سزطان کولورکتال است. به‌نظر سایر گروه‌ها غربال‌گری باید پس از 50 سالگی شروع شود ولی اخیراً انجمن سرطان سن غربال‌گری را به 45 سال کاهش داده است. علت این اقدام، افزایش شیوع سرطان کولون و رکتوم در افراد جوان‌تر است. رئوس این توصیه‌ها به شرح زیر است:

– توصیه به افراد در دهه پنجم (40 تا 50 سالگی) بستگی به ترجیح خود فرد و در دسترس بودن آزمایش دارد و می‌تواند شامل آزمایش مدفوع یا معاینه و در صورت لزوم کولونوسکوپی باشد.

– غربال‌گری پس از 50 سالگی قویاً توصیه می‌شود و باید به‌طور منظم تا 75 سالگی ادامه یابد.

– در افراد 76 تا 85 ساله، باید با توجه به شرایط هر فرد تصمیم‌گیری شود.

– غربال‌گری در 86 سالگی و پس از  آن توصیه نمی‌شود.

منبع