وزارت سلامت ایالات متحده در ماه مارس سال جاری، نسخه به‌روزرسانی شده راهنمای درمان بالغین و نوجوانان مبتلا به عفونت اچ‌آی‌وی را منتشر کرد. دکتر پاول ساکس، متخصص بیماری‌های عفونی، نکاتی را درباره تغییرات در نسخه جدید این راهنما موسوم به DHHS guidelines عنوان کرده که به شرح زیر است:

– باتوجه به تأیید اخیر رژیم BIC/TAF/FTC (بیکتگراویر/تنوفوویر/آلافنامید/امتریسیتابین)، این رژیم به فهرست توصیه‌ها برای شروع درمان در بیش‌تر بیماران افزوده شده است. یعنی درحال حاضر پنج رژیم برای شروع درمان در بیش‌تر بیماران وجود دارد که همه آن‌ها بر پایه انتگراز (integrase-based) هستند:

  • BIC/TAF/FTC
  • Dolutegravir/abacavir/lamivudine
  • Dolutegravir/tenofovir/FTC (DTG/TAF/FTC)
  • Elvitegravir/cobicistat/tenofovir/FTC
  • Raltegravir/tenofovir/FTC

– بیش‌تر پزشکان دو رژیم دو قرصی (DTC/TAF/FTC) و یک قرصی (BIC/TAF/FTC) را ترجیح می‌دهند چون احتمال ایجاد مقاومت در این دو رژیم یعنی دولوتگراویر و بیکتگراویر، بسیار پایین‌تر است. با گزینه رالتگراویر و الویتگراویر، در صورت وفوع شکست درمانی، ممکن است مقاومت به مهارکننده‌های انتگراز و مهارکننده‌های ترانسکریپتاز معکوس (NRTIs) ایجاد شود.

– رژیم الویتگراویر حاوی cobicistat است که با تقویت فارماکوکینتیک با داروهای مختلفی تداخل دارد و اغلب پزشکان ترجیح می‌دهند از این رژیم اجتناب کنند.

– خطرات قلبی‌عروقی آباکاویر و نیز لزوم انجام آزمایش HLA-B*5701 از معایب رژیم‌هایی است که حاوی این دارو هستند.

– گزینه تنوفوویر آلافنامید از نظر عوارض کلیوی و استخوانی ایمن‌تر است.

منابع: 1 2