آکادمی طب اطفال آمریکا در ماه مارس راهنمای جدیدی برای پیشگیری از غرق‌شدگی منتشر کرد. برخی رؤوس این راهنما به شرح زیر است:

– غرق‌شدگی سومین علت مرگ ناشی از صدمات غیرعمد در اطفال 5 تا 19 ساله است.

– آموزش شنا را می‌توان از یک سالگی آغاز کرد ولی حتی بهترین درس‌های شنا نیز به معنی مصونیت قطعی نیست. مهم‌ترین اقدام در منازلی که استخر دارند، ایمن‌سازی محیطی با نرده‌کشی کامل در اطراف استخر  است.

– مشاوره در زمینه اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در خانواده‌های اطفال مبتلا به اختلالات صرعی، طیف اختلالات اوتیسم، و آریتمی‌های قلبی توصیه می‌شود.

– مشاوره در زمینه اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در خانواده‌های نوجوانانی که سابقه مصرف الکل یا داروهای غیرمجاز دارند توصیه می‌شود.

– فرصت بحث آشکار درباره توانایی شنا باعث جلوگیری از اغراق در این زمینه توسط والدین می‌شود.

– به‌جای نزدیک غرق‌شدگی (near drowning) استفاده از اصطلاح غرق‌شدگی غیرمرگبار (nonfatal drowning) توصیه می‌شود.

– تشویق به شرکت در برنامه‌های شنا به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، خانواده‌های نامتعارف (diverse family، خارج از روابط زناشویی متعارف، مثل ناپدری، نامادری، فرزندخواندگی، چندهمسری، والدین دگرباش جنسی، تفاوت‌های نژادی یا فرهنگی بین والدین، …) و خانواده‌هایی که کودک مبتلا به ناتوانی تکاملی دارند.

منبع