رؤوس برخی از این توصیه‌ها که از سوی انجمن دیابت آمریکا در شماره آوریل مجله Diabetes Care منتشر شده به شرح زیر است:

– آن دسته از مبتلایان به پیش‌دیابت که دچار اضافه‌وزن یا چاق هستند باید برای انجام مداخله فشرده شیوه زندگی با اهداف شخصی‌شده (intensive lifestyle intervention with personalized goals) ارجاع شوند. نمونه این مداخلات شامل برنامه پیشگیری از دیابت (Diabetes Prevention Program) و یا تغذیه درمانی پزشکی منطبق با فرد (individualized medical nutrition therapy) است که توسط متخصص تغذیه انجام می‌شود. شواهد نشان می‌دهد این مداخلات منجر به 7 تا 10 درصد کاهش وزن می‌شود.

– بالغین مبتلا به دیابت نوع 1 یا 2 باید در هنگام تشخیص و نیز در مواقعی که در تمام طول عمر خود با تغییر نیازهای سلامت روبرو می‌شوند، برای انجام تغذیه‌درمانی پزشکی منطبق با فرد ارجاع شوند. شواهد نشان می‌دهد درمان تغذیه‌ای می‌تواند هموگلوبین A1c را دست‌کم به خوبی داروهای دیابت نوع 2 کاهش دهد.

– درصد ایده‌آل کالری حاصل از کربوهیدرات، پروتئین، و چربی در مبتلایان به دیابت و پیش‌دیابت متفاوت است و بنابراین توزیع آن‌ها (macronutrient distribution) باید براساس ارزیابی الگوهای تغذیه و اولویت‌ها و اهداف متابولیک در هر شخص تعیین شود.

منبع