برخلاف تصور قبلی، غربالگری کودکان زیر 3 سال از نظر تنبلی چشم بیفایده به نظر میرسد و دیگر توصیه نمیشود. بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن اخیراً منتشر گردید، بینایی سنجی در کودکان 3 تا 5 ساله حداقل یک نوبت توصیه میشود ولی کودکان زیر 3 سال قادر به همکاری کافی نیستند و اغلب آزمونهای بینایی سنجی در این گروه سنی به طور کاذب مثبت میشوند.اهمیت تشخیص مشکلات بینایی در سنین پایین از این نظر است که درمان زودرس میتواند از عوارض جبران ناپذیر تنبلی چشم پیشگیری کند. با اینحال پژوهشگران ذکر میکنند غربالگری پیش از ورود به دبستان نیز به اندازه غربالگری زودرس بسیار مؤثر است و به طور کلی باید به والدین کودکان زیر 3 سال اطمینان داده شود که میتوانند تا سنین بالاتر صبر کنند. برای افتراق موارد مثبت کاذب در کودکان زیر 3 سال میتوان از روشهای دیگری مانند رفلکس قرمز استفاده کرد.