بوی ادرار برای هیچکس خوشایند نیست ولی در برخی موارد، والدین ممکن است متوجه بوی غیرعادی ادرار کودک شوند طوری که تحمل آن مشکل باشد. اخیراً پژوهشگران کانادایی متوجه شدند بوی بد و غیرعادی ادرار کودک می تواند نشاندهنده عفونت باشد. این پژوهش در مورد کودکان زیر 3 سال انجام شد که آنان را به دلیل تب، استفراغ یا بیقراری به درمانگاه اورژانس آورده بودند. احتمال عفونت ادراری در کودکانی که ادرار بدبو داشتند حدود 80% بیشتر بود. اغلب هنگام تصمیم گیری درباره تشخیص یا درمان عفونت در کودکان، به علایمی مانند رنگ ترشح بینی، کشیدن گوش، یا بوی بد ادرار، توجه کافی نمی شود. این نوع علایم به شدت سلیقه ای هستند. برخی والدین ممکن است به بوی ادرار کودک توجه نکنند. در مقابل، بعضی پدر و مادرها به کوچک ترین تغییرات حساس هستند. بوی بد ادرار به تنهایی برای تشخیص عفونت کافی نیست ولی در برخی مواقع می تواند به تشخیص کمک کند.