شماره ی دسامبر مجله ی Health Affairs حاوی گزارشی در زمینه ی افزایش 5.3 درصدی هزینه های سلامت کشور آمریکا در سال 2014 نسبت به 2013 است. به نظر اقتصاددانان، علت اصلی این افزایش، گسترش پوشش بیمه ای با اجرای قانون مراقبت مقرون به صرفه (Affordable Care Act)، به ویژه بیمه ی مدیکد و بیمه های خصوصی، و افزایش 12 درصدی هزینه های دارویی (به ویژه داروی جدید هپاتیت C) است.

سرانه ی سلامت از 9523 دلار در سال 2013 با 4.5% افزایش در سال 2014 به 9952 دلار رسید. سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از 17.3% به 17.5% افزایش یافت.

 منبع