به خاطر بچه ها هم که شده، تلفن های هوشمند خود را رها کنید. فقط بچه ها نیستند که بیشتر وقتشان جلوی صفحه های نمایشگر صرف می شود. والدین هم مقصرند که زمان طولانی با تلفن هوشمند خود مشغول هستند.

پژوهشی که توسط یک پزشک متخصص رشد کودک انجام شده نشان می دهد از 55 پدر یا مادری که با کودک خود در یک رستوران فست فود حضور داشتند، چهل نفر در حین غذا از تلفن هوشمند استفاده کردند و اغلب آنان بیشتر از کودک، مجذوب گوشی خود بودند.

شکی نیست که تعاملات رو در رو، بهترین شیوه کمک به رشد و یادگیری کودکان است. کودکان برای آموختن زبان، و حتی آگاه شدن از عواطف و احساسات خود، وابسته به اطرافیان خود هستند. کودک با تماشای والدین می آموزد چگونه با دیگران حرف بزند و چگونه از واکنش ها و حالات چهره دیگران پی به احساسات درونی آنان ببرد. والدینی که این فرصت استثنایی را از کودک خود دریغ می کنند، در واقع مانع بزرگی در مقابل رشد و تکامل کودک قرار می دهند.

اغلب کودکان در برخورد با نادیده گرفته شدن از سوی والدین، دچار استرس می شوند وگاهی برای جلب نظر آنان، دست به رفتارهای نمایشی می زنند. مصاحبه با 1000 کودک نشان می دهد بیشتر آنان هنگام طرح موضوع استفاده والدین از تلفن هوشمند، سراسیمه، عصبی، یا افسرده می شوند. میزان دقیق تأثیر گوشی های هوشمند در طولانی مدت روشن نیست ولی پژوهشگران به والدین توصیه می کنند پیش از برداشتن تلفن هوشمند در حضور کودک، دوباره فکر کنند.