پارک‌های آبی و استخرها یکی از مفرح‌ترین مراکز تفریحی در سراسر جهان هستند ولی مانند هر تفریح دیگری، ممکن است برای سلامت شما خطرناک باشند. علائمی که گزارش شده شامل سوزش چشم، تحریک بینی، اشکال در تنفس و حالت تهوع است. این گزارش در شماره سپتامبر Morbidity and Mortality Weekly Report نشان می‌دهد کلر اضافه شده به آب استخر برای ضدعفونی کردن آن ممکن است با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان دهد و مواد آسیب‌زایی تولید کند که به شکل گاز یا آئروسل در هوا منتشر می‌شود. اگر پارک آبی یا استخر در فضای بسته باشد و تهویه مناسب نباشد، غلظت این آلاینده‌ها افزایش می‌یابد.

واکنش کلر با ترکیبات آلی موجود در عرق، لوازم شخصی، یا ادرار منجر به تولید آلاینده‌هایی مانند کلرامین، نیتروزامین و سیانوژن کلراید می‌شود. این آلاینده‌ها باعث تحریک چشم، پوست و مخاط تنفسی می‌شود. مواردی که برای کاهش میزان این آلاینده‌ها توصیه می‌شود شامل تهویه مناسب، رعایت بهداشت فردی، دوش گرفتن قبل از ورود به استخر، و خودداری از ادرار کردن داخل استخر است.

منبع