این مطالعه در شماره ی مارس مجله ی The Lancet نشان می دهد داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی بیشترین کارایی را در کاهش درد ناشی از استئوآرتریت زانو یا لگن دارند، در حالی که استامینوفن نسبت به دارونما برتری خاصی ندارد!

پژوهشگران با بررسی نتایج 74 مطالعه با شرکت بیش از 60 هزار بیمار مبتلا به آرتروز زانو یا لگن نشان دادند دیکلوفناک (150 میلی گرم در روز)، اتوریکوکسیب (60 میلی گرم در روز)، و رفکوکسیب (25 میلی گرم در روز) بیشترین اثر ضد درد را دارند و استامینوفن حتی در دوزهای 4 هزار میلی گرم در روز تأثیر معنی داری ندارد.

جالب ترین نکته ی پژوهش فوق این است که با وجود توصیه های مکرر در منابع مختلف، تجویز استامینوفن در استئوآرتریت بی فایده است.

 منبع