دلایل بسیاری وجود دارد که ورود کودک به جمع خانواده، استحکام پیوند زناشویی را تهدید می کند. شب بیداری های پی در پی، نبرد پایان ناپذیر تعویض پوشک، و امور روزمره دیگر جایی برای عواطف همسری باقی نمی گذارد و شیرینی بچه دار شدن برای بسیاری از زوج ها به حدی نیست که بتوانند این وضعیت را حداقل به مدت طولانی تحمل کنند. محققین دانشگاه ویرجینیا برای بررسی بحران بچه داری با شرکت حدود 3 هزار زوج، پژوهشی انجام دادند. قریب به یک سوم زن وشوهرها روشی برای عبور از این بحران و حفظ شادابی جسمی و روحی در خانواده پیدا می کنند. بیشتر زوج ها، حس تعهد و رضایتمندی از همسر را مهمترین عامل استحکام خانواده می دانند. عامل مهم سوم، سخاوتمندی است. سخاوت عبارت است از اهدای خوبی ها به شکل آزاد و نامحدود. حتی کارهای کوچک مانند درست کردن چای، بیان عواطف با عبارات کوتاه، ادب و احترام و تمایل به بخشش خطاهای طرف مقابل، همگی به معنی سخاوت هستند. در پایین این فهرست، مشارکت آقایان در کارهای منزل، از عوامل مهم استحکام خانواده محسوب شده است.