برخی بیماران از پزشک خود انتظاراتی دارند که انجام آنها ممکن است علاوه بر تحمیل هزینه غیرضروری، منجر به ضرر و خسارت جانی شود. اخیراً اتحادیه ملی پزشکان آمریکا فهرستی از مهمترین نبایدها برای پزشکان ارائه کرده است. اگر مبتلا به کمر درد هستید، انجام رادیوگرافی ( تصویربرداری ) کمر، حداقل در 6 هفته اول، لازم نیست. نوار قلب و سایر آزمونهای قلبی برای افراد عادی در گروههای کم خطر لازم نیست و از اجزای چکاپ سالیانه محسوب نمیشود. سنجش تراکم استخوان ( دانسیتومتری ) در خانمهای زیر 65 و آقایان زیر 70 سال بدون عوامل خطرساز پوکی استخوان لازم نیست. تجویز آنتی بیوتیک برای گلودرد لازم نیست مگر اینکه آزمایش استرپتوکوک مثبت باشد. رادیوگرافی یا سی تی اسکن برای ضربه سر بدون عوامل خطر ( مانند از دست دادن هوشیاری ) لازم نیست.