این مطالعه از شماره ژوئن مجله Resuscitation نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم افرادی که در فرودگاه‌های مجهز به دستگاه شوک سکته قلبی کرده‌اند، زنده مانده‌اند.

فرودگاه‌ها اولین مکان نصب دفیبریلاتور (دستگاه شوک) برای استفاده عمومی بودند زیرا تراکم جمعیت در آن‌ها بالا و احتمال وقوع سکته‌های قلبی نیز در این مراکز قابل توجه است. این مطالعه بین سال‌های 2013 تا 2015 در 70 فرودگاه بین‌المللی در 9 کشور انجام شد. به‌طور متوسط از هر 4 میلیون مسافر یک نفر سکته کرده و بقای 30 روزه در 800 نفر که در این فاصله در این فرودگاه‌ها سکته کرده‌اند، 32% گزارش شده است. متوسط زمان پاسخ 8 دقیقه بوده است.

با توجه به این که زمان پاسخ تفاوت قابل توجهی با مکان‌های دیگر ندارد، احتمالاً علت افزایش شانس زنده ماندن فرد سکته کرده در فرودگاه این است که اطرافیان زودتر متوجه شده‌اند و دستگاه شوک در دسترس بوده است.

منبع