تحلیل داده های تشخیص و شیوع سرطان تیروئید در ایالات متحده نشاندهنده ظهور یک اپیدمی جدید است. البته پژوهشگران معتقدند افزایش آمار سرطان تیروئید بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی تعداد مبتلایان باشد، ناشی از تشخیص موارد بدون علامت در مراحل زودرس است.

بسیاری از این موارد در گذشته تشخیص داده نمی شدند و اغلب مشکلی هم برای بیماران ایجاد نمی کردند. شاهد این مدعا، ثابت ماندن آمار مرگ و میر ناشی از سرطان تیروئید است. گره های تیروئید به وفور هنگام کالبد شکافی بیمارانی که به دلایل دیگر فوت کرده اند تشخیص داده می شوند و بسیاری از این گره ها نیز سرطانی هستند.

بر اساس آمار جدید، سرطان تیروئید در خانمها سه برابر شایعتر از آقایان است. این آمار در تناقض آشکار با آمار قبلی است که با استفاده از نتایج کالبدشکافی بدست آمده و نشان می دهد سرطان تیروئید در آقایان شایعتر است. پزشکان توصیه می کنند برخورد با گره های تیروئید با احتیاط بیشتری صورت گیرد و از درمان های تهاجمی در موارد سرطان محدود اجتناب گردد.