این اپلیکیشن که هنوز به تأیید اداره غذا و دارو (FDA) نرسیده، به کمک بلندگو و میکروفون گوشی هوشمند و یک قیف کاغذی، عفونت گوش اطفال را تشخیص می‌دهد. یک مقاله در شماره ماه مه مجله Science Translational Medicine نشان می‌دهد عملکرد این اپلیکیشن معادل آزمایش شنوایی‌سنجی و معاینه در مطب پزشک است. نوک قیف کاغذی ساده‌ای که توسط والدین ساخته شده در گوش کودک قرار می‌گیرد و ضربان‌های صوتی بسیار کم‌شدت توسط گوشی ارسال می‌شود.

امواج صوتی توسط پرده گوش انعکاس یافته، توسط میکروفون دریافت و توسط اپلیکیشن تجزیه و تحلیل می‌شود. ویژگی این اپلیکیشن برای تشخیص عفونت گوش اطفال 82 درصد و حساسیت آن 85 درصد گزارش شده است.

منبع