اولين سامانه ديجيتال پاتولوژي (whole slide imaging) يا WSI به تأييد اداره غذا و دارو (FDA) رسيد. اين سامانه كه ساخت شركت فيليپس است Philips IntelliSite Pathology Solution يا PIPS نام دارد، و به پاتولوژيست امكان مي‌دهد به جاي ميكروسكوپ، تصاوير اسلايدها را با رايانه مرور كند. برخی ویژگی‌های این سامانه به شرح زیر است:

– تصاوير ديجيتال با قدرت تفكيك بالا (high resolution)

– ويژگي‌هايي براي تشويق به كار گروهي

– ويژگي‌هايي براي كمك به نحوه برخورد با موارد مختلف باليني

منابع: 1 2