خلق افسرده، و فقدان شور و اشتیاق به فعالیتهای روزمره در نوجوانان میتواند یک علامت خطر باشد. فرآیند طبیعی رشد وبلوغ، اثرات هورمونهای جنسی، و تمایل به استقلال از والدین از علل رایج افسردگی در نوجوانان هستند. گاهی هم افسردگی ناشی از فوت یک دوست یا خویشاوند، گسستن از یک دوست، یا مشکلات مدرسه است. به هر حال، اداره خدمات پیشگیری ایالات متحده اخیراً توصیه کرده در صورت دسترسی به خدمات روانپزشکی، تمام نوجوانانی که به پزشک مراجعه میکنند حتماً از نظر افسردگی نیز بررسی شوند. بیشترین خطر افسردگی هنگامی است که علائم تهدید به خودکشی در نوجوان گزارش شود. این علائم شامل بخشیدن اشیای ارزشمند خود به دیگران، تغییر شخصیت، رفتارهای مخاطره آمیز، تهدید به خودکشی یا خودآزاری، گوشه گیری و اصرار برای تنها ماندن است.