بر اساس گزارش اداره ی غذا و داروی ایالات متحده (CDC) طی سالهای اخیر، شیوع موارد گاستروشزی افزایش یافته است. این نقص مادرزادی نادر جدار شکم که به شکل بیرون زدن بخشی از دستگاه گوارش بروز می کند، بیشتر در مادران جوان تر دیده می شود اما گزارش CDC می گوید گاستروشزی در همه ی سنین افزایش یافته است.

میزان افزایش شیوع گاستروشزی طی سالهای 2006 تا 2012 نسبت به 1995 تا 2005 در مادران سفیدپوست زیر 20 سال 68% و در مادران سیاهپوست زیر 20 سال 263% گزارش شده است. به طور کلی شیوع گاستروشزی که پیش از این 3.6 در هزار تولد زنده بود، حدود 30% افزایش یافته و به 4.9 در هزار رسیده است.

علت این افزایش روشن نشده و با متغیرهای دموگرافیک، نژاد یا قومیت قابل توجیه نیست.

 منبع