مرکز کنترل بیماری‌ها در ماه سپتامبر اعلام کرد، در پی اجرای مقررات جدید در نیویورک، موارد آزمایش و تشخیص هپاتیت C (HCV) در این ایالت افزایش یافته است. بر اساس این مقررات که از سال 2014 اجرایی شد، پزشکان موظف هستند این آزمایش را به همه متولدین 1945 تا 1965 پیشنهاد بدهند. تعداد نمونه جمع‌آوری شده در عرض یک سال پس از اجرای مقررات جدید، 51% افزایش یافته است. درصد بیمارانی که HCV آنان به‌تازگی تشخیص داده شده، در این مدت 40% افزایش یافته است.

منبع