طی 10 سال اخیر حدود 350 نفر در اثر افتادن تلویزیون، کمد و اثاثیه در ایالات متحده فوت کرده اند که بیش از 300 نفر آنها کودک زیر 9 سال بوده اند. به نظر میرسد بیشتر خانواده ها با خرید تلویزیونهای مسطّح، تلویزیونهای قدیمی و اغلب سنگین تر را بدون پایه یا مهار محکم به اتاق خواب یا اتاقهای دیگری منتقل کرده اند که معمولاً دور از چشم والدین هستند. کودکان برای رسیدن به اسباب بازی یا کنترل تلویزیون از اثاثیه منزل بالا میروند. بر اساس آمار کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان، هر دو هفته یک کودک به دلیل ماندن در زیر اثاثیه منزل فوت می کند که بیشتر این کودکان 3 تا 5 ساله هستند. در حدود 70% سوانح ناشی از افتادن تلویزیون است. آسیب های خفیف تر که منجر به مرگ نمی شوند شایع تر هستند: هر ساعت 3 کودک. بیشترین محل وقوع سانحه در اتاق خواب است. توصیه می شود تلویزیون، کمد و اثاثیه برای جلوگیری از افتادن، بر روی دیوار مهار شوند و از قرار دادن اسباب بازی یا کنترل تلویزیون به روی اثاثیه خودداری گردد. کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان، ابزارهای ارزان قیمتی برای مهار اثاثیه منزل ارائه کرده است.