جدیدترین آمار ارائه شده در ایالات متحده نشاندهنده افزایش چشمگیر موارد زایمان در منزل به میزان 29% در عرض تنها 5 سال است. بسیاری از مادران محیط آرام و راحت منزل را به دردسرهای بیمارستان ترجیح می دهند. فواید متعدد زایمان طبیعی و عدم تمایل به انجام سزارین نیز یکی از دلایل اصلی افزایش زایمان در منزل است.
پزشکان معتقدند زایمان در منزل باعث کاهش عوارضی مانند تولد نوزاد نارس، و تولد نوزاد کم وزن می شود. یکی از شرایط زایمان در منزل این است که فاصله تا نزدیک ترین بیمارستان حداکثر از 20 دقیقه بیشتر نباشد.