این گروه با هدف اطلاع رسانی و پاسخ به پرسشهای مطرح شده از سوی همکاران محترم پزشک و همچنین بیماران گرامی یا بستگان و دوستان آنان درباره آزمایشگاه بالینی به طور کلی و به ویژه آسیب شناسی تشکیل شده است. از همکاران گرامی به ویژه پاتولوژیست درخواست می کنیم با مشارکت فعال خود به افزایش سطح علمی و کیفیت آن کمک کنند. البته با توجه به فیلتر بودن فیسبوک تلاش خواهم کرد بیشتر مطالب را در همین سایت نیز بگذارم.

برای رفتن به صفحه اطلاعات آزمایشگاهی در فیسبوک اینجا کلیک کنید.