اداره غذا و دارو (FDA) در ماه مارس اسپری بینی اسکتامین (اسپراواتو) ساخت شرکت جانسون و جانسون را برای درمان موارد مقاوم افسردگی ماژور در بزرگسالان تأیید کرد. این دارو از نظر شیمیایی تصویر آینه‌ای داروی بیهوشی کتامین است و حتماً باید همراه با یک ضدافسردگی خوراکی تجویز شود.

به‌دلیل خطر سوءمصرف، تجویز این دارو باید با راهبرد ارزیابی و کنترل خطر همراه باشد. بر روی برچسب دارو نیز باید عبارت “خطر گسستگی (dissociation، ناتوانی در یادآوری یا شناسایی تجربه‌های پیشین)، خواب‌آلودگی و افکار خودکشی” قید شود.

اسپری توسط خود بیماران مصرف می‌شود ولی این کار باید در مطب پزشک و تحت نظارت پزشک انجام شود. بیماران تا روز بعد حق رانندگی ندارند. مقدار مصرف توصیه‌شده دو نوبت در هفته به‌مدت 1 تا 4 هفته و سپس یک نوبت هر یک یا دو هفته است. به گزارش‌ رویترز، هزینه این روش درمانی برای هر نوبت بین 590 تا 885 دلار و برای یک ماه اول بین 4700 تا 6800 دلار برآورد شده است.

منابع: 1 2