کارزار انتخاب هوشمندانه  (Choosing Wisely Campaign) در سال 2012 توسط بورد طب داخلی آمریکا آغاز شد. هدف از این کارزار، ایجاد و ارتقای یک گفتمان ملی برای اجتناب از انجام آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی و درمانی غیرضروری بود. انجمن آسیب‌شناسی بالینی آمریکا تنها عضو مرتبط با طب آزمایشگاه در این کارزار است ولی بسیاری از مؤسسات و گروه‌های دیگر نیز طی 5 سال اخیر در همین راستا به ارائه توصیه‌های مرتبط با آسیب‌شناسی بالینی پرداخته‌اند. به‌همین دلیل، اخیراً انجمن آسیب‌شناسی با گردآوری این توصیه‌ها تلاش کرد تا به ارزیابی و جمع‌بندی این توصیه‌ها بپردازد.

شماره فوریه American Journal of Clinical Pathology در همین راستا به مرور توصیه‌های منابع مختلف غیر از انجمن آسیب‌شناسی بالینی آمریکا (Non-ASCP) در زمینه استفاده مؤثر از خدمات آزمایشگاه بالینی پرداخته است. همچنین توصیه‌های فوق به بیش از 700 نفر از متخصصین پاتولوژی و متخصصین آزمایشگاهی غیرپاتولوژیست ارائه شده و از آنان خواسته شده تا اولویت‌های خود را مشخص کنند. رؤوس برخی از این توصیه‌ها و اولویت‌ها به شرح زیر است:

– بیش از نیاز مطلق بیمار، خون تزریق نکنید.

– تعداد واحد گلبول قرمز نباید بیش‌تر از حداقل تعداد مورد نیاز برای رفع علائم کم‌خونی یا بازگشت هموگلوبین به محدوده بی‌خطر (7 تا 8 گرم‌بر‌دسی‌لیتر در بیماران پایدار غیرقلبی) باشد.

– از تزریق خون به صورت روتین به بیماران بستری بدون علامت و پایدار با هموگلوبین بالای 7 تا 8 گرم‌بر‌دسی‌لیتر، خودداری کنید.

– از انجام آزمایش کلستریدیوم دیفیسیل در غیاب اسهال خودداری کنید.

– همه 10 اولویت اول پاتولوژیست‌ها مربوط به هماتولوژی و تزریق خون است، ولی اولویت‌های متخصصین غیرپاتولوژیست، آزمایش کلستریدیوم دیفیسیل، آزمایش‌های ارزان‌قیمتی که مکرراً درخواست می‌شود، و آزمایش‌های گران‌قیمت مانند آزمایش ژنتیک را نیز شامل می‌شود.

منبع