وزارت بهداشت ایالات متحده طی ماه اخیر گزارشی منتشر کرده که حاوی نکاتی برای تشویق مادران به تغذیه نوزادان خود با شیر مادر است. به گفته وزیر بهداشت آمریکا، هدف از این برنامه ها، حذف برخی موانع از مقابل مادرانی است که میخواهند نوزادان خود را با شیر مادر تغذیه کنند.آمار نشان میدهد حدود 75% مادران در ایالات متحده شیردهی نوزادان خود را با شیر مادر شروع میکنند ولی تنها 13% این کار را حداقل شش ماه ادامه میدهند.بر اساس این توصیه ها، توزیع شیر خشک در داروخانه ها و بیمارستانها به شدت محدود خواهد شد. همچنین مادران پس از ترخیص از بیمارستان و به دنبال زایمان رها نشده و مراقبتهای پس از زایمان به ویژه طی 4 هفته اول به شکل جدی تری پیگیری میشوند. پزشکان موظف هستند آموزش شیردهی را زودتر و با روشهای بهتری به مادران ارائه دهند.مادران طی تمام دوران بارداری و مادران و کودکان طی 4 هفته اول پس از زایمان باید به طور پیوسته تحت حمایت یک ماما، پزشک یا پرستار باشند تا کمک ها و توصیه های لازم را دریافت کرده و مشکلات احتمالی خود را با آنان در میان بگذارند. این توصیه ها شامل مشاوره پیش از زایمان درباره نحوه شیردهی، پایش وزن نوزاد، و برنامه ارجاع به مشاورین شیردهی است.مادران نباید احساس تنهایی نمایند و پدران و سایر اعضای خانواده، دوستان و آشنایان و همه افرادی که به نحوی در تماس با این مادران هستند میتوانند با دقت در رفتار و برخورد خود، آنان را تشویق به شیردهی نوزادان نمایند.با اینحال تصمیم به تغذیه نوزاد با شیر مادر یک تصمیم کاملاً شخصی است و اگر مادری به هر دلیل تصمیم بگیرد نوزاد خود را با شیر خشک تغذیه نماید، دیگران باید به تصمیم وی احترام بگذارند و مادر نباید به دلیل این تصمیم خود احساس گناه نماید.