این مطالعه از شماره مارس مجله Hepatology نشان می‌دهد مصرف بالای گوشت قرمز و یا گوشت فرآوری شده با افزایش میزان ابتلا به کبد چرب غیرالکلی و افزایش مقاومت به انسولین همراه است.

با توجه به ابداع روش‌های موثر برای درمان هپاتیت C، بیماری کبد الکلی و کبد چرب غیرالکلی در حال تبدیل به شایع‌ترین علل بیماری کبد است که پزشکان با آن مواجه می‌شوند. چاقی، مقاومت به انسولین و عوامل ژنتیکی در ابتلا به کبد چرب مؤثر شناخته است. مصرف بالای گوشت قرمز و گوشت فرآوری‌شده با دیابت نوع 2 مرتبط است. همچنین، پختن گوشت در دمای بالا به مدت طولانی با تولید آمین‌های هتروسیکلیک باعث افزایش استرس اکسیداتیو می‌شود. ولی رابطه مصرف گوشت با کبد چرب غیرالکلی ثابت نشده است.

شرکت‌کنندگان در این مطالعه براساس آزمایش خون ناشتا و سونوگرافی و همچنین با استفاده از پرسشنامه از نظر میزان مصرف گوشت قرمز یا فرآوری‌شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از حذف عوامل مخدوش‌کننده، ارتباط مقدار-پاسخ (dose–response) بین دو متغیر مشاهده شد. البته این مطالعه از نوع مقطعی (cross-sectional) است و نمی تواند نشان‌دهنده یک رابطه علت‌و‌معلولی بین مصرف گوشت و کبد چرب باشد، ولی مشاهده ارتباط مقدار-پاسخ وجود چنین رابطه‌ای را تقویت می‌کند. مطالعه دیگری در همین مجله نشان داده رژیم غذایی پرفیبر با کاهش انسیدانس کبد چرب و مقاومت به انسولین مرتبط است و پزشکان در برخورد با مبتلایان به کبد چرب باید هنگام اخذ شرح‌حال و ارائه مشاوره نسبت به رعایت این موارد در رژیم غذایی هشیار باشند.

منبع