این مقاله از شماره فوریه مجله پزشکی آمریکا، به بررسی ارتباط مصرف چای، قهوه و کافئین با بیماری‌های قلبی عروقی پرداخته است. بیش از 6500 نفر از گروه‌های مختلف نژادی در این تحقیق شرکت کردند. میزان مصرف چای یا قهوه به صورت هرگز، گاهی (کمتر از یک فنجان در روز) و منظم (یک فنجان در روز یا بیشتر) درجه‌بندی شد. همچنین مصرف نوشیدنی‌ها یا خوراکی‌های حاوی کافئین نیز مورد توجه قرار گرفت. در ابتدای مطالعه و همچنین به طور متوسط پس از حدود 11 سال، شدت کلسیفیکاسیون شریان کرونر به عنوان معیار خطر قلبی عروقی اندازه‌گیری شد.

بیشتر آمریکایی‌ها به قهوه و چای علاقمند هستند. بر اساس مطالعه فوق، مصرف منظم چای با کاهش وقایع قلبی‌عروقی همراه است. مصرف گاه‌گاهی قهوه در مقایسه با عدم مصرف، با شانس بیشتر وقایع قلبی عروقی همراه است. مصرف منظم قهوه اثر خنثی دارد و همچنین کلسیفیکاسیون شریان کرونر را تشدید نمی‌کند. در مقابل، مصرف منظم چای، یا مصرف مقدار بیشتر کافئین، با کاهش کلسیفیکاسیون کرونر همراه است.

منبع