اخیراً اداره غذا و داروی ایالات متحده، یکی از مواد مورد استفاده به عنوان افزودنی نوشابه را به فهرست مواد سرطانزا اضافه کرد. رنگ کارامل که در تولید نوشابه های کولا به کار میرود حاوی مقداری ماده 4- متیل ایمیدازول است و بر اساس قوانین ایالات متحده، این هشدار باید بر روی بطری یا قوطی نوشابه قید گردد. کارخانه های نوشابه سازی تصمیم دارند برای جلوگیری از چاپ هشدار سرطان روی تولیدات خود، یک ماده افزودنی دیگر را جایگزین رنگ کارامل نمایند.