گزارش جدید سازمان سلامت جهانی (WHO) و مرکز کنترل بیماریها (CDC) در شماره ی اکتبر NEJM نشان می دهد اسید نوکلئیک (RNA) ویروس ابولا تا ماهها پس از بهبود مردان مبتلا به این بیماری، در مایع منی آنان باقی می ماند. البته احتمال باقی ماندن ویروس در مایع منی با بهبود علائم بیماری به تدریج کاهش می یابد اما خطر انتقال آن از طریق مایع منی، حداقل تا 9 ماه پس از بروز علائم بیماری وجود دارد.

همچنین روشن نیست که وجود RNA ویروس ابولا در مایع منی به معنی عفونت زایی آن باشد. ممکن است منشاء RNA قطعات کوچکتری از ویروس باشد که قادر به تکثیر و آلوده کردن فرد جدید نیستند.

 منبع