انجمن قلب آمریکا در شماره مارس مجله Hypertension موضع پیشین (2005) خود را درباره ابزارهای اندازه‌گیری فشارخون به‌روزرسانی کرده است. این انجمن به این نتیجه رسیده که استفاده از ابزارهای نوسان‌نگار (oscillometric) برای اندازه‌گیری فشارخون در مطب پزشکان، باعث کاهش خطای انسانی ناشی از روش‌های سمعی می‌شود. ابزارهای خودکار با انجام سه یا چند اندازه‌گیری، ارجح هستند. همچنین وقتی بیمار تنها می‌ماند، می‌توان مطمئن بود که او در حین اندازه‌گیری حرف نمی‌زند.

بیماران باید توجه کنند که دقت اندازه‌گیری فشارخون بازویی بیش‌تر از مچ دست است. همچنین الگوریتم‌ها و جداول مفیدی ارائه شده که مراحل اندازه‌گیری صحیح فشارخون را نشان می‌دهد و برخی عناوین آن‌ها شامل پرفشاری روپوش سفید، پرفشاری مخفی، فشارخون در کودکان، فشارخون در زنان باردار، فشارخون در سالمندان، فشارخون در افراد چاق، و فشارخون در مبتلایان به بی‌نظمی ضربان قلب (آریتمی) است.

منبع