امروزه هزینه های طبابت در کنار خرج و مخارج زندگی، بیشتر از هر زمانی افزایش یافته و حساب دخل و خرج پزشکان پیچیدگی های خاص خود را دارد. بررسی درآمد سالیانه پزشکان در ایالات متحده در بین بیش از 24 هزار پزشک نشان می دهد به طور متوسط متخصصین درآمد بیشتری دارند. کمترین درآمد در بین پزشکان متخصص مربوط به متخصصین اطفال با میانگین 156 هزار دلار در سال و بیشترین درآمد حدود 315 هزار دلار در سال است. چه کسی بیشتر در می آورد؟ بیشترین درآمد مربوط به جراحان ارتوپد و متخصصین رادیولوژی است. متخصصین قلب و بیهوشی در مقام های دوم و سوم هستند. بیشترین افت درآمد طی سالهای اخیر در متخصصین جراحی عمومی و بیشترین افزایش درآمد در متخصصین چشم پزشکی گزارش شده است. به فهرست پزشکان
آمد می توانید پزشکان خانواده و متخصصین داخلی را نیز اضافه کنید. همچنین پزشکانی که بیشتر حرف می زنند، مثل روانپزشکان، درآمد کمتری دارند. نکته جالب این است که بر اساس بررسی فوق بیشتر پزشکان، احتمالاً به دلیل بدهی های سرسام آور، خود را ثروتمند نمی دانند و تنها 11 درصد پزشکان واقعاً ثروتمند هستند. بر اساس نظرسنجی سال 2011 بیشتر آمریکایی ها معتقدند درآمد بالای 150 هزار دلار در سال به معنی ثروتمند بودن است و با این حساب حتی کم درآمدترین پزشکان هم باید ثروتمند باشند، در حالیکه پزشکان چنین نظری ندارند.