این پژوهش از شماره ژانویه Journal of the National Cancer Institute نشان می‌دهد یک الگوریتم رایانه‌ای توانسته با دقت بیش‌تر از انسان و تنها با تحلیل تصاویر دیجیتال سرویکس (سرویکوگرافی)، تغییرات پیش‌سرطانی را شناسایی کند. این تغییرات در صورت عدم تشخیص می‌تواند منجر به سرطان سرویکس شود.

یک امتیاز این روش ساده بودن آن است زیرا با آموزش اندک و تنها با استفاده از یک گوشی دوربین‌دار یا ابزار مشابه قابل انجام است و به‌ویژه در مناطقی که با کمبود منابع سلامت روبرو هستند، روش ایده‌آلی است. برای ساختن این الگوریتم از بیش از 600 هزار تصویر به‌دست آمده از حدود 10 هزار زن 18 سال به بالا در طی 7 سال استفاده شده است.

در این مطالعه صحت تشخیص توسط الگوریتم هوش مصنوعی بر اساس مساحت زیر منحنی (AUC) در منحنی عملیاتی (ROC) 0.91 گزارش شده که در مقایسه با انسان (حدود 0.71 تا 0.69) بسیار بیش‌تر است.

این الگوریتم تنها با یک نوبت غربال‌گری بیش از نیمی از ضایعات پیش‌سرطانی را در گروه سنی 25 تا 49 سال تشخیص می‌دهد.

شرح تصویر اول: دو روش یادگیری در الگوریتم هوش مصنوعی برای تشخیص ضایعات پیش‌سرطانی سرویکس، با استفاده از موقعیت‌یاب یا locator (بالا) و روش چشمی خودکار (پایین).

شرح تصویر دوم: مقایسه منحنی عملیاتی روش چشمی خودکار (A)، سرویکوگرافی (B)، پاپ‌اسمیر معمولی (C)، پاپ‌اسمیر مایع (D)، نسل اول سیتولوژی براساس شبکه عصبی (E)، و آزمایش اچ‌پی‌وی (F). به سطح زیر منحنی توجه کنید.

منبع