مطالعات متعدد نشان داده جراحی برداشتن رحم (هیسترکتومی) منجر به افت عملکرد تخمدان ها می شود و این زنان به طور متوسط حدود 2 سال زودتر یائسه می شوند. مکانیسم احتمالی این پدیده، آسیب تخمدان ها در اثر کاهش جریان خون عنوان شده است.
به همین دلیل در برخی منابع هنگام هیسترکتومی به دلایل بیماری خوش خیم، برداشتن تخمدان ها توصیه شده چون احتمال ابتلا به سرطان تخمدان را در آینده منتفی خواهد ساخت.
اما در مقابل، مطالعات دیگر نشان داده حفظ تخمدان ها خطر بیماری قلبی و عصبی، میزان سرطان و مرگ و میر را کاهش می دهد.

مطالعه ای که نتایج آن در ماه مه در مجله ی Obstetrics & Gynecology منتشر شد نشان می دهد هیسترکتومی حتی در صورت حفظ تخمدان ها با کاهش سطح هورمون آنتی مولرین (AMH) همراه است و بنابراین فعالیت تخمدان ها پس از برداشتن رحم به طور قابل توجه افت می کند. هورمون آنتی مولرین توسط سلول های گرانولوزا در فولیکول های تخمدان تولید می شود و از تکوین فولیکول های بیشتر جلوگیری می کند. به همین دلیل این هورمون را معیاری از عملکرد تخمدان ها می دانند.

 منبع