توصیه‌های انجمن بین‌المللی احیا در زمینه لزوم تنفس مصنوعی در جریان عملیات احیا در شماره دسامبر مجله Resuscitation منتشر شده است. کیفیت مطلوب عملیات احیای قلبی‌ریوی (CPR) از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در پیامد ایست قلبی است. انجمن بین‌المللی احیا پیش از این هر 5 سال یک‌بار به تجدیدنظر درباره توصیه‌های خود می‌پرداخت ولی هم‌اکنون فرآیند مرور شواهد به طور مستمر انجام و نتایج آن هر سال منتشر می‌شود.

رئوس تازه‌ترین توصیه‌های این انجمن به شرح زیر است:

– دستورالعمل احیا بدون تنفس مصنوعی (compression-only CPR) باید توسط مراکز اورژانس  تهیه و به اطلاع همه شهروندان برسد.

– هر فردی که شاهد ایست قلبی‌ریوی در یک فرد بزرگسال است باید بلافاصله ماساژ قلبی را آغاز کند. تنها افرادی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و با نحوه صحیح انجام عملیات احیا آشنا هستند، مجاز به تنفس مصنوعی به نسبت 30 به 2 هستند (2 بار تنفس مصنوعی پس از هر30 بار فشار دادن سینه).

– احیا توسط پرسنل اورژانس باید شامل تنفس مصنوعی به نسبت 30 به 2 و یا فشار دادن پیوسته سینه همراه با تهویه با فشار مثبت (positive pressure ventilation) باشد.

– پس از تعبیه لوله داخل تراشه، تهویه با فشار مثبت باید بدون توقف ماساژ قلبی انجام شود.

– در کودکان، تنفس مصنوعی توصیه می‌شود ولی اگر افراد حاضر در صحنه قادر یا مایل به انجام تنفس مصنوعی نباشند، ماساژ قلبی نباید متوقف شود.

منبع