شاید این همه جار و جنجال درباره یک داروی ساده به نام آسپیرین در طول تاریخ بشر بی مانند باشد. طی هفته اخیر، چاپ نتایج آخرین تحقیقات درباره آسپیرین باعث شده نام این دارو دوباره در سر خط اخبار پزشکی و سلامت جهان قرار گیرد. یک مطالعه جدید و معتبر در دانشگاه آکسفورد انگلستان نشان داده مصرف مقادیر اندک آسپیرین حداقل به مدت 10 سال میتواند خطر مرگ انسان به دلایل مختلف را حداقل 10% کاهش دهد. مطالعات متعددی درباره اثرات مفید آسپیرین انجام شده ولی تاکنون نتایج آنها نتوانسته دانشمندان را نسبت به مصرف این دارو توسط همه افراد متعاقد نماید. اثرات مفید آسپیرین برای سلامت قلب و عروق ثابت شده و مصرف این دارو باعث کاهش خطر سکته قلبی میشود. با این حال عوارضی مانند خونریزی معده و مغز نگرانی هایی ایجاد کرده و همچنان یک علامت سؤال بزرگ در مقابل آسپیرین قرار دارد. مطالعات جدیدتر نشاندهنده اثرات مفید دیگر آسپیرین، مانند خاصیت ضد سرطان است. آیا نتایج تحقیقات جدید خواهد توانست دانشمندان را نسبت به ایده مصرف این دارو توسط همگان متعاقد نماید؟