این مطالعه از شماره دسامبر مجله Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention نشان می دهد مصرف منظم آسپیرین، خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده را تقریباً به نصف کاهش می دهد. توصیه های فعلی برای پیشگیری از این سرطان محدود به اجتناب از سیگار و چاقی است.

منبع