هر سال در آمریکا بیش از 2 میلیون نفر به دلیل ضربه سر به درمانگاه اورژانس مراجعه می کنند. اخیراً اداره غذا و دارو (FDA) دو آزمون ارزیابی ضربه سر ImPACT  (Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing) و ImPACT Pediatric را برای بررسی آسیب مغزی به دنبال تروما تأیید کرده است. این نرم افزارها روی دسکتاپ یا آیپد قابل نصب هستند. نتایج آزمون با مقادیر مرجع مقایسه می شود.

اجزای آزمون شامل زمان واکنش، حافظه لغات، و تشخیص لغات بلافاصله پس از ضربه سر است. البته پزشکان نباید به این آزمون ها اکتفا کنند و نتیجه مطلوب آن ها نمی تواند برای بازگشت فوری به فعالیت عادی کافی باشد.

 منبع