این مطالعه از شماره ماه مه مجله Annals of Family Medicine به بررسی کارایی آزمون تداعی دید موسوم به VAT (Visual Association Test) برای شناسایی افرادی که در معرض افزایش خطر ابتلا به زوال عقل هستند، پرداخته است.

حدود 2700 فرد 70 تا 78 ساله بدون سابقه زوال عقل در این پژوهش شرکت کردند. آزمون تداعی دید همراه با آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا MMSE (Mini-Mental State Exam) در ابتدای مطالعه و پس از 2 سال و نیز در طول مطالعه انجام شد. آزمون تداعی دید یک تست ساده سه دقیقه‌ای است که با استفاده از کارت‌های مصوّر انجام می‌شود.

در این آزمون در ابتدا 6 کارت کلید (cue card) با تصاویر آشنا به شرکت‌کننده نشان داده می‌شود. سپس 6 کارت تداعی (association card) نشان داده می‌شود که حاوی تعاملات جدید در ارتباط با اجزای آشنای کارت‌های کلید هستند. در مرحله پایانی همان 6 کارت کلید ابتدایی به شرکت‌کننده نشان داده می‌شود و او باید اجزای حذف شده را بگوید. هر کارت 2 نمره دارد و شرکت‌کننده برای قبولی در آزمون باید بتواند از مجموع 12 نمره دست‌کم 7 نمره کسب کند. نمونه‌ای از یک کارت کلید (راست) و یک کارت تداعی (چپ) در تصویر دیده می‌شود.

طی مدت 7 سال، حدود 6% بیماران دچار زوال عقل شدند. خطر ابتلا به زوال عقل در افرادی که نمره تداعی دید پایین داشتند بیش از 3 برابر بیش‌تر بود. به‌نظر محققین، آزمون تداعی دید قادر به تشخیص افرادی است که در معرض افزایش خطر ابتلا به زوال عقل و الزایمر هستند و نیاز به معاینه و مشاوره تخصصی دارند. مزیت‌های این تست علاوه بر حساسیت و ویژگی قابل‌توجه، شامل عدم وابستگی به زبان، سواد، و خصوصیات فرهنگی مختلف است.

منبع