عزیز افشاری
اطلاعات آزمایشگاهی

آزمایش عفونت ادراری در خانه سالمندان

بیمار، خانم حدوداً 80 ساله ای است که در آسایشگاه سالمندان زندگی می کند و سابقه زمین خوردن، اختلال شناختی، و بی اختیاری دارد. طی 2 سال گذشته، 8 بار دچار مشکلاتی شده که در 6 نوبت آن با احتمال عفونت ادراری آنتی بیوتیک دریافت کرده است. این مشکلات شامل کاهش سطح هوشیاری، تکرر ادرار، کدر شدن ادرار، خواب آلودگی، توهم، و زمین خوردن بوده است. این بار، به نظر خانواده بیمار سرحال به نظر نمی رسد، ولی پرستار معتقد است بیمار مشکل هوشیاری ندارد. بیمار سوزش ادرار یا درد شکم را ذکر نمی کند ولی مدت زیادی است تکرر ادرار دارد. بیمار تب ندارد و لمس شکم، ناحیه سوپراپوبیک یا پهلو دردناک نیست، ولی ادرار وی بدبوست. نمونه ادرار توسط سوند تهیه و نتیجه آزمایش در جدول مشاهده می شود. کشت ادرار نشاندهنده رشد E. coli بیشتر از 100 هزار CFU/ml است که به همه آنتی بیوتیکها بجز آمپی سیلین حساس است.

نظر شما چیست؟

ارزیابی عفونت ادراری شامل شناسایی علائم و نشانه های اختصاصی و تفسیر نتایج سه آزمایش نوار ادرار، میکروسکوپی و در نهایت کشت ادرار است.

حساسیت، ویژگی و سایر مشخصات آزمایش نوار ادرار در زمینه شرایط بالینی مختلف، متفاوت است. در افراد 65 سال به بالا، حساسیت نوار از نظر لکوسیت استراز، نیتریت، یا هر دو (در مقایسه با کشت به عنوان استاندارد طلایی) بین 65% تا 100%، ویژگی 20% تا 77%، ارزش پیش بینی مثبت (PPV) 31% تا 45%، ارزش پیش بینی منفی (NPV) 90% تا 100%، نسبت احتمالات مثبت (LR+) 1.25 تا 2.8 و نسبت احتمالات منفی (LR-) آن صفر تا 0.46 است.

بنابراین، ارزش نتیجه منفی نوار ادرار در خانه سالمندان بیشتر از نتیجه مثبت است. فقط بر اساس یک نتیجه مثبت نمی توان آنتی بیوتیک تجویز کرد و آزمایش های دیگری باید انجام شود. ولی فقط با یک نوار منفی می توان احتمال عفونت ادراری را منتفی دانست و کار بیشتری لازم نیست.

در آزمایش میکروسکوپی نمونه ادرار سالمندان، وجود بیش از 10 سلول سفید در هر میدان بزرگنمایی بالا (x400) آستانه قابل قبولی برای تشخیص پیوری است. حساسیت آن در مقایسه با کشت 78%، ویژگی 63%، ارزش پیش بینی مثبت 64%، ارزش پیش بینی منفی 74%، نسبت احتمالات مثبت 2.11 و نسبت احتمالات منفی 0.35 است. بنابراین آزمایش میکروسکوپی فقط باید برای تأیید تشخیص بالینی عفونت ادراری به کار برود.

هزینه آزمایش نوار ادراری بر اساس جدول مدیکر 4.32 دلار، آزمایش میکروسکوپی ادرار 2.96 تا 4.15 دلار، کشت اولیه 11.01 دلار، شناسایی باکتری 7.06 تا 27.36 دلار و آنتی بیوگرام 6.48 تا 11.80 دلار است.

آزمایش میکروسکوپی و کشت در این بیمار نشاندهنده پیوری و باکتریوری است. شیوع پیوری و باکتریوری بدون علامت در خانمهای ساکن سرای سالمندان قابل توجه است (به ترتیب 45% و 25% تا 50%) و هیچیک برای تشخیص عفونت ادراری کافی نیستند. وجود حداقل 2 مورد از نشانه ها یا علائم زیر برای تشخیص عفونت ادراری ضروری است: تب، بدتر شدن وضعیت تکرر یا فوریت ادراری، سوزش حاد ادرار، دردناک شدن پهلوها یا ناحیه سوپراپوبیک هنگام لمس.

منبع

مطالب مرتبط

آزمایش گنادوتروپین در مرد 25 ساله

عزیزافشاری
8 سال قبل

خیلی درست یک جور غلط است

عزیزافشاری
7 سال قبل

نحوه گزارش هموگلوبین اِی‌وان‌سی (A1c)

عزیزافشاری
10 سال قبل
خروج از نسخه موبایل