نسخه سوم آزمایش مولتی‌ژن تیروسِک (ThyroSeq Version 3) که توسط محققین دانشگاه پیتسبورگ ارائه شده، دقت بسیار بالایی در تشخیص ندول‌های نامشخص (indeterminate) تیروئید دارد و در بیش از 60 درصد ندول‌هایی که در نمونه‌برداری سوزنی (FNA) و سیتولوژی، نتیجه نامشخص دارند، با تشخیص قطعی ضایعه خوش‌خیم، نیاز به جراحی را رفع می‌کند.

نتیجه ارزیابی حدود 20 درصد ندول‌ها در FNA و سیتولوژی نامشخص است که تقریباً همه این بیماران جراحی می‌شوند. پیشرفت‌ها در زمینه تشخیص مولکولی طی دهه اخیر باعث افزایش دقت تشخیصی FNA شده ولی کارایی روش‌های مختلف، متفاوت بوده و تاکنون ویژگی و ارزش پیش‌بینی مثبت آن‌ها به‌طور کلی پایین گزارش شده است.

نسخه سوم آزمایش تیروسِک قادر به شناسایی 112 ژن است. مطالعه دوسوکور حاضر از شماره نوامبر JAMA Oncology  نشان می‌دهد ارزش پیش‌بینی مثبت آزمایش تیروسِک 94 درصد و ارزش پیش‌بینی منفی آن 82 درصد است. در 61 درصد ندول‌ها در این مطالعه، تیروسِک منفی بود. میزان منفی کاذب آزمایش تیروسِک 3 درصد گزارش شده که تقریباً معادل FNA است.

محدودیت اصلی آزمایش تیروسِک در تشخیص ندول‌های سلول هرتل است زیرا ویژگی روش‌های مولکولی موجود برای این سلول‌ها پایین است. این آزمایش علاوه بر تشخیص بدخیمی می‌تواند با شناسایی پروفایل ژنتیک تومورها به تعیین خط مشی درمان اختصاصی در هر بیمار کمک کند.

منبع