اخیراً پژوهشگران ایتالیایی، طراحی آزمایش تنفسی نسبتاً ساده ای را برای غربالگری سرطان روده آغاز کرده اند. این آزمایش شامل اندازه گیری ترکیبات فرّار موجود در هوای بازدم مبتلایان به سرطان روده است. اغلب بیماران آزمایش نمونه هوای بازدم را به سایر نمونه ها مانند خون، مدفوع یا ادرار ترجیح می دهند. در حال حاضر روش های مختلفی برای غربالگری سرطان روده وجود دارد که شامل آزمایش خون مخفی مدفوع و همچنین کولونوسکوپی است. سوخت و ساز سلول های سرطانی با سلول های سالم متفاوت است. هدف محققین از اندازه گیری مواد حاصل از سوخت و ساز این سلول ها در هوای بازدم، تشخیص زودرس سرطان است. البته این مواد در افراد سالم نیز تولید می شوند ولی مقدار و نسبت آنها در مبتلایان به سرطان متفاوت است. پیش از این تحقیقات مشابهی در مبتلایان به سرطان های ریه، پروستات، و پستان انجام شده است. با اینحال، موضوع اندازه گیری مواد حاصل از سوخت و ساز سلول ها یا “متابولومیک”، موضوع کاملاً جدیدی است و برای اظهارنظر قطعی در این مورد، زمان بیشتری لازم است.