آزمایشگاه سبز

آزمایشگاه بافت شناسی بیمارستان جانز هاپکینز، برنده جایزه پایداری به عنوان سبزترین بخش این بیمارستان در سال 2013 شد.

این آزمایشگاه از اواخر سال 2010، اجرای ایده آزمایشگاه سبز را آغاز کرد. از آن زمان تغییرات فراوانی انجام گرفته که شامل کاهش میزان تولید پسماندهای پر خطر از طریق صرفه جویی در مصرف محلولهاست و از این بابت سود سرشاری نصیب بیمارستان شده است. لازم به یادآوری است که این بیمارستان در سال 2013 برای چندمین بار در بین بیمارستانهای ایالات متحده موفق به کسب رتبه نخست شد.

وقتی وارد این آزمایشگاه می شوید یکی از نکات جالب توجه این است که همه چیز، حتی ظروف محلولها، از مواد قابل بازیافت است که برای دور ریختن، آنها را درون کیسه های سبز قرار میدهند. نکته خیلی جالب دیگر، بوته های گوجه فرنگی است که در گوشه و کنار آزمایشگاه کاشته شده و فضای دل انگیزی ایجاد کرده است.