با بیماران

شیوه زندگی

هم‌سفر الزایمر

اینا جافه خبرنگار رادیو ملی آمریکاست. او در گزارش‌های خود بیشتر به موضوع سالمندان می‌پردازد.

اطلاعات آزمایشگاهی

بیماری های قلبی عروقی

چند پرسش درباره کلسترول

در طراحی این سؤالات از سه منبع انستیتو ملی قلب، ریه وخون، انجمن قلب آمریکا و مدلاین‌پلاس استفاده شده است.

اطلاعات آزمایشگاهی

سرطان

چهار زیرگروه مولکولی تازه برای شایع‌ترین نوع لنفوم

این تفاوت‌های مولکولی می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت‌ها در پاسخ به درمان و پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به این نوع سرطان باشد که شایع‌ترین سرطان دستگاه لنفاوی است.

اطلاعات آزمایشگاهی

غدد و متابولیسم

سیستم بتسدا 2017 برای گزارش سیتوپاتولوژی تیروئید

تفسیر سیتوپاتولوژی تیروئید باید در زمینه شرح حال، معاینه فیزیکی، و سونوگرافی تیروئید انجام شود.

اطلاعات آزمایشگاهی

آزمایش بر بالین

آیا آزمایش شمارش کامل خون به بخشی از معاینات روتین پزشکی تبدیل می‌شود؟

در حال حاضر بیش از 180 هزار مرکز درمانی در ایالات متحده صلاحیت استفاده از این دستگاه را دارند.

مشترک شوید