باشگاه مجلات (ژورنال کلاب)

دهان و دندان

اول مسواک یا نخ دندان؟

استفاده از نخ دندان پیش از مسواک زدن بهتر است.

باشگاه مجلات (ژورنال کلاب)

فناوری

اطلاعات پرونده سلامت قابل فروش است

آیا بیماران نیز حق دارند از این منافع متفع ‌شوند؟

با پزشکان

ژنتیک

آزمایش سلامت جنین: از رؤیا تا واقعیت (بخش دوم)

عصای دست پزشکان، بلای جان بیماران

با پزشکان

نظام سلامت

آیا آزمایشگاه‌های کوچک باید جای خود را به آزمایشگاه‌های بزرگ بدهند؟ (بخش دوم)

نسل پزشکان و مؤسسات تشخیصی یا درمانی مستقل و کوچک با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال ناپدید شدن است.

اطلاعات آزمایشگاهی

آزمایش بر بالین

آزمایش‌های خودانجام و چشم‌انداز پزشکی نوین

مانند بسیاری از فناوری‌ها، این فناوری نیز دارای محدودیت‌ها و معایبی است که اگر به آن‌ها توجه نشود، می‌تواند مخرّب و حتی مرگبار باشد.

مشترک شوید