مبارزه با افسردگی با پرداختن به معنویات

خطر ابتلا به افسردگی شدید در افرادی که دارای اعتقادات محکم مذهبی هستند 90% کمتر از آنانی است که چنین عقایدی ندارند. این افراد نیز به مدت 10 سال در یک پژوهش شرکت کردند. چنین تفاوتی به ویژه در بین بیمارانی که سابقه افسردگی داشته یا یکی از والدین آنان فوت کرده باشد بیشتر جلب توجه می کند.
البته برخی دانشمندان معتقدند عقاید مذهبی و افسردگی، هر دو دارای ریشه های ارثی هستند و این می تواند تا حدودی در نتایج چنین پژوهش هایی تأثیرگذار باشد.

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
مطالب مرتبط
نظرات خوانندگان