آزمایش اینترفرون گاما (کوانتیفرون) برای ارزیابی عفونت سل

خانم حدوداً 25 ساله ای که دو روز پیش تست توبرکولین (آزمایش جلدی از نظر عفونت سل) انجام داده برای تفسیر نتیجه به آزمایشگاه مراجعه می کند. بیمار اهل هند و یک ماه پیش برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کرده است. هیچ سابقه بیماری ندارد و با هیچ بیمار مبتلا به سل تماس نداشته است. محل تزریق توبرکولین 20 میلیمتر سفت (ایندوره) شده و به همین دلیل عکس قفسه سینه درخواست میشود.

عکس چیزی ندارد ولی توصیه میشود درمان سل نهفته بر اساس تست جلدی مثبت و مهاجرت اخیر از کشوری که شیوع سل در آن بالاست شروع شود. بیمار از پزشک خود می پرسد آیا تست جلدی مثبت ممکن است ناشی از تلقیح واکسن ب ث ژ در بچگی باشد یا واقعاً عفونت سل وجود دارد و مایل است قبل از شروع درمان سل نهفته، آزمایشی برای اثبات تشخیص انجام شود. نتیجه آزمایش کوانتیفرون یا سنجش اینترفرون گاما (interferon-γ release assay-IGRA) در تصویر مشاهده میشود.

در جدول بالایی، ستون اول (Nil Result) نشاندهنده کنترل منفی است. یعنی آزمایش اینترفرون با استفاده از نمونه بیمار و بدون استفاده از آنتی ژن سل. آزمایش در ستون دوم با آنتی ژن سل و در ستون سوم با ماده میتوژن انجام شده است. در ستون چهارم اختلاف ستونهای اول و دوم، و در ستون آخر اختلاف ستونهای اول و سوم مشاهده می شود.

آنتی ژن بکار رفته برای تحریک رهاسازی اینترفرون گاما، شامل 3 پپتید اختصاصی باسیل سل است که با واکسن ب ث ژ یا مایکوباکتریوم های غیر سل واکنش متقاطع ندارند (پی پی دی که برای تست جلدی بکار میرود شامل مخلوطی از بیش از 200 پروتئین باسیل سل است و با واکسن ب ث ژ و مایکوباکتریوم های غیر سل واکنش میدهد). ماده میتوژن (فیتوهماگلوتینین پی) تحریک کننده لنفوسیت T بوده و به عنوان کنترل مثبت به کار میرود.

در جدول پایینی تفسیر نتایج آزمایش اینترفرون را مشاهده می کنید که ممکن است مثبت، منفی، یا مشکوک باشد. نتیجه مثبت آزمایش IGRA سه شرط دارد: (1) ستون اول (کنترل منفی) کمتر از 8 باشد؛ (2) ستون چهارم بزرگتر یا مساوی 0.35 و بزرگتر یا مساوی 25% ستون اول باشد؛ (3) پاسخ میتوژن (کنترل مثبت) مثبت باشد. در مورد این بیمار، عفونت نهفته سل تأیید شده و درمان باید شروع شود.

منبع

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
مطالب مرتبط
نظرات خوانندگان